Door de eeuwen heen is de hoogte van de kamertoon aan veel verandering onderhevig geweest. Voor de invoering van de standaard van 440 Hz was in veel landen de door de regering van Oostenrijk in 1885 aanbevolen waarde van 435 Hz gebruikelijk. Informeel kwam de Amerikaanse muziekindustrie tot een compromis van 440 Hz voor de bouw van muziekinstrumenten. Deze waarde werd in 1936 overgenomen door de American Standards Association en later in 1955 (en herbevestigd in 1975) door de International Organization for Standardization, bekend als ISO 16.

Hieronder volgt een tabel waaruit de diversiteit aan stemtonen blijkt.

Frequenties van de verschillende kamertonen
Jaar Land of plaats Frequentie
(Hertz) Opmerking
Tot ca 1500 400-500 Er lag nog niets vast
1500-1670 466 Een halve toon hoger dan 440 Hz
1650 Frankrijk 415 Parijse orgeltoon (dit is een hele toon lager)
1760-1820 - 440 Stijging tot huidige stemtoon (terug een halve toon hoger)
1820 Duitsland 423 -
1820 Oostenrijk 434
1859 Parijs 435 (bij 15C) Als vastgesteld door internationale stemtooncommissie (komt overeen met 440 Hz bij 20C)
1850-1896 Engeland 453 Oude philharmonische stemming
1880 Duitsland 494
1880 Oostenrijk 447
1897-1939 Engeland 439 Nieuwe philharmonische stemming
1939 Engeland 440 Amerikaanse standaardtoon (US standard pitch)
tot ca. 1950 Nederland 451 Oude harmoniestemming
na ca. 1950 440-445 Veel moderne orkesten spelen momenteel boven 440 Hz en veel instrumenten worden speciaal daarop gebouwd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

432 Hz is de natuurlijke "frequentie" in het universum, in tegenstelling tot 440 Hz, dat in de hedendaagse muziek wordt gebruikt.

In 1939 is in Duitsland en Engeland besloten om de frequentie van 440 Hz als stemtoonhoogte in de muziek in te voeren, nadat de eerste aanzet hiertoe al in de 19e eeuw werd gegeven. Hun poging om dit wereldwijd te laten overnemen mislukte toen. Later, in 1953, is in Londen op een congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard te hanteren. Vele protesten van (onder meer) Franse musici, die voor 432 Hz als standaard waren, mochten helaas niet baten.

De meeste muziekinstrumenten zijn hierdoor tegenwoordig standaard ingesteld op 440 Hz, wat niet altijd zo geweest blijkt te zijn. Als je instrumenten bijvoorbeeld vindt uit veel vroegere tijden (zoals van de oude Grieken en Egyptenaren), en tegenwoordig in nog afgelegen gebieden op aarde, blijken deze instrumenten meestal op 432 Hz gestemd te zijn.

Wat zijn nu de voordelen van 432 Hz boven 440 Hz?

1. Muziek in 432 Hz ligt volgens de meerderheid van de muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter, mooier en helderder dan muziek in 440 Hz, dit blijkt ook uit onderzoek. Wel moet je een goed gehoor hebben om dit verschil te kunnen ervaren. In de praktijk blijkt dat het verschil vooral te horen is bij rustige en klassieke muziek, en wat minder bij harde muziek.

2. Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt. Ook is de geluidsdruk bij 432 Hz wat minder.

3. Verder heeft 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra's. 440 Hz werkt op de voorhoofdchakra, "het denken", terwijl 432 Hz werkt op de hartchakra, het "voelen". Het luisteren van muziek in 432 Hz versnelt daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber, al is het tempo daarvan bij iedereen verschillend.

Bron:  http://www.backto432hz.org/

 
Geschiedenis Pianomerken Pianotechniek Pianostemmen Beoordelen Onderhoud 432 - 440 Hz Frequentie klavier Bijzondere piano's Links Contact
Technisch:
Steinway Bösendorfer Harmonium Henk van Zalinge BASS
Projecten:
Home Voorstellen

?